Kuinka pitää toimisto puhtaana koronan aikana?

Toimisto

Toimistojen, kuten muidenkin työpaikkojen siisteyttä on jouduttu miettimään uudelleen koronan aikana. Siisteys erilaisten pintojen puhdistuksesta on tullut erityisen tärkeää ja näin on onnistuttu pitämään koronatartunnat kurissa. Ennen koronaa siivoojat kävivät toimistoissa siivoamassa muutaman päivän välein ja siivous oli pintapuolista eli roskien tyhjäystä, pöytäpintojen pyyhkimistä pölyistä. Kerran viikossa tai kahdessa siivoojat pesivät lattioita ja tämä toimikin hyvin. Nyt koronan aikana siivoukseen on jouduttu kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Erityisesti niissä toimistoissa, joissa henkilökunta on pystynyt menemään paikanpäälle työskentelemään. Enää pelkkä pintapuolinen siivous ei ole ollut läheskään riittävää ja siivousfirmat ovat joutuneet ohjeistamaan henkilökuntaansa täysin uudelleen. Toimistosiivous on muutenkin yleistynyt viime vuosina ja yritykset ovat palkanneet toimistosiivoukseen ulkopuolisia yrityksiä. Esimerkiksi Helsingissä toimistosiivoukset ovat työllistäneet suuren määrän uusia siivoojia ja uusia yrityksiä on avattu useita. Toimistosiivous Helsinki hakusanalla löydät netistä hyvän tarjonnan toimistoihin erikoistuneista siivousyrityksistä.

Siivoustarvikkeet koronan aikana

Millaisia siivoustarvikkeita koronan aikana tulisi käyttää toimistojen puhtaana pitämisessä? Toimistosiivousta tarjoavat yritykset ovat varautuneet hyvin toimistojen siivouksen myös koronan aikana. Heillä on käytössään suojakäsineet ja he huomioivat koronan leviämismahdollisuuden huolellisesti tehdessään toimistojen siivouksia koronan aikana. Käyttöön on otettu myös desinfioivat puhdistusaineet, joilla kaikki pinnat puhdistetaan entistä useammin. Toimistosiivoukseen keskittyneiden yritysten palveluja kannattaakin lisätä huomattavasti koronan aikana, koska näin ehkäistään varmimmin taudin leviäminen ja varmistutaan siitä, että henkilökunta pysyy terveenä.

Siivous ilman ammattilaista

Ellei toimistoissa käy toimistosiivoukseen erikoistunutta siivoojaa, on erityisen tärkeää kiinnittää valtavasti huomiota puhtauteen siivotessa. Jokaisen toimistossa työskentelevän kannattaa omalta osaltaan kiinnittää todella paljon huomiota pintoihin joihin koskee ja varsinkin käsien puhtauteen. Jos työntekijällä ilmenee koronan oireita, on työntekijän jäätävä välittömästi kotiin ja toimisto on siivottava huolella käyttäen desinfioivia puhdistusaineita. Itse tehtynä toimiston puhtaanapitoon koronan aikana on kiinnitettävä erityistä huomiota. Siivouksen hoitavan henkilön on tärkeää huomioida, että korona tarttuu erilaisilta pinnoilta vielä usean päivän ajan. Päivittäinen erittäin huolellinen siivoaminen ehkäisee koronatartunnat parhaalla mahdollisella tavalla. Siivoukseen käytettävät välineet tulee myös puhdistaa joka päivä niiden pesuun tulee käyttää kuumaa vettä ja desinfioivia pesuaineita. Mikäli joku pinta tai ovenkahva jää puhdistamatta, lähtee korona siitä helposti leviämään.

Siivousalan ammattilaiset

Vaikka monilla aloilla on lomautettu henkilökuntaa paljonkin, on siivousalan ammattilaisilla työt lisääntyneet räjähdysmäisesti. On ollut äärettömän tärkeää varmistaa ettei korona lähde leviämään työpaikoilla. Siivousalan ammattilaiset ovat saaneet hyvän koulutuksen tällaisia tilanteita varten ja osaavat puhdistaa kaikki pinnat asiaan kuuluvalla tavalla. Ammattilaisista on jatkuva pula työpaikoilla. Siivousalan ammattilaisia koulutetaan jatkuvasti lisää ja työtä löytyy varmasti jokaiselle, joka sitä on valmis tekemään. Toimistosiivoukset ovat suhteellisen kevyttä siivoustyötä ja työvälineet ovat tehokkaaseen siivoukseen sopivat. Ellei yritys ole käyttänyt ulkopuolista siivousyritystä ennen koronaa, olisi nyt hyvä aika miettiä ammattilaisen palkkaamista. Tällaisella toiminnalla varmistetaan, ettei korona pääse valloilleen työpaikallanne. Siivoustarpeen räjähdysmäisen lisääntymisen vuoksi yrityksissä saattaa olla kiirettä ja jonoa, mutta esimerkiksi Helsingissä kannattaa Googleen kirjoittaa toimistosiivous Helsinki, niin löydätte helpoimmin siivousalan ammattilaisen yritykseenne.

Toimistojen siistinä pitämiseen kannattaa kiinnittää normaalia suurempaa huomiota. Kaikki turhat tavarat ja paperikasat on hyvä laittaa laatikoihin ja kaappeihin suojaan yskimisiltä ja aivastuksilta. Mitä vähemmän pöydillä ja lattioilla on tavaraa, sitä nopeampaa ja helpompaa siivous toimistoissa on. Siivotessa ei siis tarvitse siirrellä valtavaa määrää papereja ja mappeja, vaan ne on jo valmiiksi siistitty kaappeihin jokaisen käyttökerran jälkeen. Siivooja pääsee tekemään työnsä nopeasti ja tehokkaasti ja jokaisen on hyvä tulla aamulla töihin puhtaaseen toimistoon.

Toisinaan saattaa jäädä huomaamatta, kuinka tärkeää siivoaminen ja siivoojan käyminen toimistoissa on, mutta koronan leviäminen on laittanut ihmiset huomaamaan, kuinka tarpeellista siivoaminen on ja kuinka hyvää työtä siivoojat tekevät. Ilman toimistosiivoojia esimerkiksi helsingin alueella, olisi korona todennäköisesti levinnyt huomattavasti enemmän ja nopeammin, kuin sen nyt on levinnyt.

Uudet haasteet

Siivoja

Tulevina viikkoina edessä ovat uudet haasteet, kun monilla työpaikoilla ihmiset palaavat tekemään töitä toimistoissa. Toimistojen siivoamisesta tulee aina vain tärkeämpää, koska se on yksi ainoista keinoista hallita koronan leviämistä. Mitä enemmän yritykset palkkaavat siivousalan ammattilaisia, sitä varmemmin työntekijät pysyvät terveinä ja pääsevät turvallisesti tekemään töitään toimistoihin.

Milloin taloyhtiön kannattaa ostaa kiinteistöhuoltopalveluita?

Sopimus

Asunto-osakeyhtiölaissa määritellään kunnossapitovastuut ja niiden jakautuminen osakkeenomistajien (eli kerrostalon tai rivitalon huoneistojen omistajien) ja taloyhtiön välillä. Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä vastuun jakautumista voidaan vielä erotella ja täsmentää, kuitenkin lain asettamissa rajoissa. Vain harvassa taloyhtiössä lumen auraus, julkisivujen maalaus, ovenavauspalvelut ja esimerkiksi porrassiivous hoidetaan talkoovoimin. Taloyhtiön tehtävät on tapana ulkoistaa siten, että ulkopuolinen isännöitsijä hoitaa hallinnollisen puolen, ja korjauksiin sekä kunnossapitotöihin tilataan kiinteistöhuoltoa joustavalta yritykseltä. Osakkeenomistajan ei tarvitse tehdä muuta kuin huoltaa ja siivota osakkeensa sisäpuolta. Pitkän päivän jälkeen kukaan ei jaksaisikaan alkaa hiekoittaa pihaa tai korjata keinuja, joten kiinteistöhuoltopalveluita kannattaa hankkia pienimpiinkin taloyhtiöihin naapurisovun, asumisviihtyvyyden ja kiinteistön arvon säilyttämiseksi.

Isännöinti- ja kiinteistöhuoltoyritys kannattaa aina kilpailuttaa. Jos jompikumpi ei onnistu tehtävässään, voidaan sopimus irtisanoa ja kilpailuttaa uudelleen. Ennen vanhaan kerrostalossa oli talonmiehiä eli talkkareita, joiden vastuulla oli hoitaa saunatilojen puhtaanapito, vihertyöt, hiekoittaminen ja hanojen vaihto. Talotekniikka on kuitenkin niin kehittynyt, että kiinteistöhuoltoon kuuluu asioita, joita ei voi hoitaa ilman koulutusta ja kokemusta. Lisäksi kiinteistöhuoltopalveluiden hankkiminen voi tulla edullisemmaksi kuin talkkarin palkka ja hänen käytössään joko alihintaan tai ilmaiseksi oleva asunto.

Mitä kaikkea kiinteistöhuolto tekee?

Riippuu sopimuksesta, mitä kaikkea kiinteistönhuolto tekee. Taloyhtiö ja kilpailutuksen voittanut kiinteistöhuoltoyritys allekirjoittavat sopimuksen, mistä selviää niin kiinteä kuukausihinta kuin sen sisältämät tehtävät ja huoltotoimenpiteet. Isohkossa taloyhtiössä kuukausihinta saattaa olla esimerkiksi 2000 euroa. Jos nurmikkoa ja porraskäytäviä on paljon, voi hinta olla kolmekin tonnia. Vuodessa kiinteistöhuoltoon voi siis mennä esimerkiksi 36 000 euroa (12*3000). Jos taloyhtiö tilaa joitain sopimukseen kuulumattomia töitä, hinnoitellaan ja laskutetaan ne erikseen.

Katto remontti

Hinta ei saisi olla ainoa kriteeri kiinteistöhuoltoyritystä valittaessa. Jos hinta on kovin alhainen, ei palvelun taso ole välttämättä niin hyvä, kuin sen pitäisi olla. Hyvällä kiinteistöhuoltofirmalla on töissä kokeneita ammattilaisia, joilta työt sujuvat luotettavasti ja mahdollisimman nopealla aikataululla. Kiinteistönhoitajaksi opiskelu kestää 1,5–3 vuotta. Tuona aikana opetellaan tuntemaan rakennuksen tekniset järjestelmät ja tekemään erilaisia huoltoja, mittauksia, säätöjä ja pieniä korjauksia. Jotta mittaukset ja säädöt voitaisiin tehdä oikeaoppisesti, on tulevan kiinteistönhoitajan ymmärrettävä kiinteistön tekninen kokonaisuus sekä LVI- ja sähköjärjestelmien toimintaprosessit. Koulutuksen aikana opetellaan pitämään kerrostalo- tai esimerkiksi rivitalokiinteistö taloudellisesti toimivana, turvallisena ja viihtyisänä. Koulutus voidaan toteuttaa työssäoppimispainotteisesti omassa työssä, palkattomalla koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Lisäksi on tärkeää, että huoltoyritykseen saa yhteyden kellon ympäri, voihan asukas huomata jättäneensä avaimen oven taakse vaikka keskellä yötä.

Sopimushuolto on räätälöitävissä tarpeen mukaan. On tavallista, että huoltosopimus pitää sisällään kaikki erilaiset ulkotyöt ja lisäksi joitain yhteisissä tiloissa tai osakehuoneistoissa tarvittavia korjauksia.

Kiinteistöhuollon tekemät korjaukset ja remontit

Kiinteistöhuoltoyritys voi tehdä erilaisia huoltoja ja remontteja asiakkaidensa tarpeen mukaan. Kiinteistöhuoltoyrityksellä on usein töissä timpureita ja putkiasentajia, joten vuotava hana tai vessanpönttö tulee korjatuksi ilman ulkopuolista apua. Lisäksi kiinteistöhuolto saattaa huolehtia porraskäytävien maalauksesta, saunan oven korjaamisesta, julkisivumaalauksista tai vaikkapa roskakatoksen rakentamisesta – erikseen niin sovittaessa, tietenkin.

Porrassiivous tehdään usein viikoittain

Rappukäytävät siivotaan usein kerran viikossa. Silloin tällöin portaat tulee myös vahata ja ikkunat pestä. Kiinteistöhuoltoyrityksellä saattaa olla omia siivoojia, tai sitten se kilpailuttaa siivousfirmat ja hankkii tarvittavat palvelut sitä kautta.

Lumenauraus hoidetaan joko käsin tai koneella

Yksi rivi- tai kerrostalossa asumisen parhaita puolia on se, että lumitöitä ei tarvitse tehdä kuin korkeintaan oman oven edestä. Jos yöllä on satanut lunta, ovat huoltotyöntekijät tulleet jo aamuvarhaisella poistamaan kinoksia käytäviltä ja parkkipaikalta. Ajoneuvoilla lumi saadaan aurattua nopeasti, ja viimeistelytyöt tehdään kolalla, lapiolla tai lumentyöntimellä.

Hiekoittaminen ehkäisee vahingot

Liukastuminen voi olla erittäin vaarallista, varsinkin vanhemmille ihmisille. Kiinteistöhuollon rivakat työntekijät kiirehtivät hiekoittamaan taloyhtiön pihan heti, kun liukkaus yllättää. Kiinteistöhuollossa seurataan säätiloja tarkasti, joten hiekkaa on pihassa heti, kun sitä tarvitaan. Kevään tullen hiekoitushiekat kerätään pois, ja piha saatetaan myös pestä.

Siisti piha on kaunis katsella

Kiinteistöhuolto leikkaa nurmikot, puut ja pensasaidat, kastelee viheralueet, istuttaa kesäkukat ja kitkee rikkaruohot. Hyvin hoidettu piha on kaunis katsella, siksi se lisää asumisviihtyisyyttä ja kohentaa omalta osaltaan kiinteistön arvoa.

Parhaat kahvilat ja ravintolat Tampereella

Mustamakkara

Tampere tunnetaan omanlaisesta murteestaan, Särkänniemen elämyspuistosta, kiehtovista museoistaan (uutena tulokkaana maailman ainoa Muumimuseo) sekä ainutlaatuisesta ruokakulttuuristaan. Jos matkustat Tampereelle, muista maistaa ainakin aitoa mustaamakkaraa, rievää, pärämätsiä ja Pyynikintornin munkkeja. Mustamakkara on pinnaltaan musta verimakkara, mikä saattaa äkkiseltään näyttää jo kertaalleen syödyltä, mutta on monen tamperelaisen mielestä erittäin herkullista. Rievä on ohrasta valmistettu hiivaleipä, missä ei ole keskellä reikää. Koko Tamperetta kutsutaan Rieväkyläksi (ja Manseksi sekä Nääsvilleksi), ja onpa Tampereen rievästä tehty laulukin: ”on Tampereen tyttäret sieviä, kun syövät he tuoreita rieviä…” Pärämäts on puolestaan Linkosuon leipomossa kehitelty piiras, minkä sisältä löytyy maustettua jauhelihaa – muista tilata tätä grillillä! 

Tamperelaisissa munkeissa ei ole sinänsä mitään ihmeellistä, mutta jostain syystä munkit maistuvat Pyynikintornin kahviossa paremmilta kuin missään muualla. En tiedä, onko syy niiden reseptissä (jota ei varmasti paljasteta) vaiko upeissa näköaloissa. Lue lisää Pyynikin munkkikahvilasta ja muista kahviloista ja ravintoloista, joissa sinun kannattaa ehdottomasti vierailla! 

Pyynikin munkkikahvila

Pyynikinharjulla sijaitsevan Pyynikin näkötornin munkkikahvila on maankuulu munkeistaan. Munkkien kyytipoikana nautitaan tietenkin paikallisen Tampereen Paahtimon kahvia. Munkki on iso, maukas ja tuore, ja samalla kun pyyhkit sokeria suupielistä ja rinnuksilta, voit ihailla kaunista järvimaisemaa. Vuodesta 2013 näitä ainutlaatuisia munkkeja on voinut maistella myös Tampereen Keskustorilla, eli harjulle asti ei ole enää pakko mennä. 

Aito ja alkuperäinen, harjulla sijaitseva Pyynikin munkkikahvila on paikka, minne tamperelaiset vievät vieraitaan, ja mistä he vinkkaavat kaikille turisteille. Ota sinäkin vinkistä vaari, ja käy ihailemassa maisemia (sekä mussuttamassa munkkeja)!

Vohvelikahvila

Vohvelikahvila on toinen klassikkokohde tamperelaisilla herkkusuille ja Tampereella vieraileville matkailijoille. Vohvelikahvila sijaitsee Tampereen ”vanhassakaupungissa”. Kyseessä on Ojakatu ja Tampereen pienin kivitalo, mikä on rakennettu vuonna 1926. Vohvelikahvila mainostaa olevansa ”onnellisten ihmisten kohtaamispaikka”, ja sen voi hyvin ymmärtää: kukapa ei tulisi onnelliseksi saadessaan vastapaistettuja vohveleita.

Vohvelikahvila sopii myös vegaaneille, keliaakikoille ja laktoosi-intolerantikoille. Salaisella reseptillä valmistettuja vohveleita saa sekä suolaisilla että makeilla täytteillä. Miltä kuulostaisi mokkavohveli, pähkinäsuklaavohveli, Nutella-vohveli tai lakuvohveli? Sitä ennen voisi vetäistä vaikka vuohenjuustovohvelin, tacovohvelin, sienivohvelin tai paahtopaistivohvelin…

Aitoleipä (ja Aitoleivän brunssi)

Cafe Aitoleipa Keskustori
Kuvalähde: Tripadvisor

Aitoleivän kahviloita löydät sekä Keskustorilta, Tammelasta että Tampellasta. Aitoleipä-kahvilasta saa hyvää kahvia ja herkullisia leivonnaisia, mitkä sopivat myös erilaisiin erikoisruokavalioihin. Erityisesti pitää mainita Keskustorin Aitoleivän brunssi. Brunssi tarkoittaa lounaan ja aamiaisen yhdistelmää, mikä kuuluu nauttia hyvässä seurassa ja kiirettä pitämättä. Tämä brunssipaikka on helppo löytää, ja sinne pääsee sadesäälläkin kastumatta, sillä se sijaitsee Keskustorilla aivan linja-autoaseman kupeessa.

Tasokasta brunssia tarjotaan viikonloppuisin aina iltapäiväkolmeen asti, ja vajaan 20 euron hinnalla pääsee nauttimaan monipuolista, terveellistä ja hyvän makuista ruokaa. Aitoleivän hinta-laatusuhde on todellakin kohdallaan. Seisovasta pöydästä voi lapata lautaselleen erilaisia juustoja, paikan päällä paistettuja voisarvia, pannukakkuja, riisipiirakoita, vaahtokarkkeja, munakasta sekä muun muassa erilaisia salaatteja. Aitoleipä ja sen tarjoama brunssi – mikä ihana tapa viettää aikaa ystävien kanssa tai koko perheen voimin!

Ravintola C

Ravintola C on ehdottomasti yksi mielenkiintoisimmista ravintoloista Tampereella. Ravintola C:n tasokas ja innovatiivinen ruokalista yllättää, ihastuttaa ja jää mieleen. Kun haluat laadukkaan illallisen, muista Ravintola C Rautatienkadulla! Ravintola C suosii lähiruokaa, luomua ja eettisesti tuotettuja raaka-aineita. Tilaa vaikkapa kuoretta ja Rekolan perunaa, tai Piippolan tilan maa-artisokkaa ja Räsälän tyrniä. Tarjolla on myös esimerkiksi kuhaa, peuraa ja kriikunaa. 

4 vuodenaikaa

4 vuodenaikaa sijaitsee kätevästi Tampereen kauppahallissa. 4 vuodenaikaa tarjoaa maukasta kotiruokaa edullisesti, joten se on hyvä paikka nauttia lounas vaikkapa lauantaiostosten lomassa. Erityisesti se tunnetaan kympin aamiaisesta, mitä voi hyvällä syyllä kutsua kaupungin parhaaksi, sekä 14 euron kalakeitosta.  

Hella ja Huone

Hella ja huone
Kuvalähde: Tableonline.fi

Hella ja Huone on Salhojankadulla sijaitseva, intiimi ja tasokas pikkuravintola. Sen toinen omistaja on keittiömestari, toinen taas sommelier. Luvassa on siis fantastisia viinejä ja veden kielelle tuovia ruoka-annoksia, ja asiakas voi luottaa saavansa niistä juuri parhaan yhdistelmän. Kun etsit klassista fine dining -paikkaa (esimerkiksi hurmataksesi ensitreffeillä), suuntaa kulkusi Hella ja Huoneen pöytään. Valitkaa vaikka 6 tai 9 ruokalajia sisältävä maistelumenu (70 tai 99 euroa). 

Miten huolehtia turvallisuudesta uudessa kodissa?

Muuttolaatikot

Uuteen kotiin muuttaminen on aina iso urakka. Koko omaisuus pitää pakata, ja siirtää uusiin tiloihin. Uusi koti saattaa sijaita entuudestaan vieraalla asuinalueella, tai kenties kokonaan uudella paikkakunnalla. Uusiin ympyröihin totuttelu vie varmasti oman aikansa. Uuteen kotiin asettautuminen on turvallista heti alusta pitäen, jos turvallisuusasiat otetaan huomioon. Muista asentaa palovaroitin ja muut turvalaitteet jo muuttopäivänä, niin voit nukkua yösi rauhassa.

Kameravalvonta estää asuntomurrot

Turvalaitteet huolehtivat asuntosi turvallisuudesta silloinkin, kun et itse ole kotona. Valvontakamera ehkäisee tehokkaasti asuntomurtoja, sillä varkaat karttavat asuntoja, joihin on asennettu kameravalvonta. Jo pelkkä varoitustarra riittää viemään murtohalut, sillä kameran tallentaman kuvan perusteella varkaat voidaan tunnistaa ja saada kiinni. Osa valvontakameroista on yhdistetty nettiin, joten ne välittävät reaaliaikaista kuvaa joko asunnon omistajalle tai hälytyskeskukseen. Kun kamera tunnistaa liikettä ja kytkeytyy päälle, toisessa päässä oleva henkilö tekee tilannearvion ja kutsuu tarvittaessa vartijat tai poliisit paikalle. Kameravalvonta voidaan yhdistää laajempaan hälytysjärjestelmään. Tällöin hälytyskeskus saa tiedon kaikista poikkeustilanteista, esimerkiksi savusta tai siitä, että joku yrittää avata ikkunaa tai takaovea. 

Tulipalot on helpompi ehkäistä kuin sammuttaa

Tulipalot on helpompi ehkäistä kuin sammuttaa, siksi jokaisen olisi hyvä tietää ja osata tunnistaa riskitekijät. Jokaisen olisi hyvä kerrata alkusammutusohjeet, ja pienille lapsillekin pitäisi opettaa, miten toimia, jos syttyy tulipalo. Tyypillisiä tulipalojen syttymissyitä Suomessa ovat tupakointi sängyssä, verhon lähellä poltettu kynttilä, lasten tulitikkuleikit, huonokuntoisella hormilla varustetun tulisijan käyttäminen sekä pyykin kuivaaminen sähkösaunassa. Tupakointi pitäisikin hoitaa ulkona, ja kynttilöiden kanssa tulisi olla varovainen. Verhot, varsinkin akryyliverhot, syttyvät tuleen erittäin helposti, joten kynttilää ei saa polttaa liian lähellä verhoja. Paras kynttilänjalka on tukeva, eikä sen ja kynttilän väliin ole asetettu paloherkkiä mansetteja. Tuikut pitää asettaa palamattomalle alustalle noin 5 cm päähän toisistaan, jotta kynttilöiden tulikuuma neste ei pääsisi roihahtamaan. Tästä huolimatta kynttilät pitää sammuttaa, kuin huoneesta poistutaan, ja lemmikkitalouksissa pitää olla erityisen varovainen – tai hankkia paristokäyttöisiä kynttilöitä.

Palomiehet

Tulitikut ja sytyttimet pitää säilyttää niin, etteivät lapset pääse niihin käsiksi. Savupiippu pitää nuohouttaa säännöllisesti, ja jos hormissa esiintyy rapautumista tai halkeamia, on se viipymättä korjattava – rapautumiin kertyy nokea, minkä syttyminen voi johtaa rakennuspaloon. Pyykkien kuivaaminen saunassa ei ole turvallista, sillä sähkökiuas saattaa mennä itsekseen päälle. Kiukaan lähellä oleva vaate tai mahdollisesti kiukaan päälle pudonnut vaatekappale saattaa syttyä tuleen. Sähköpatterinkaan päällä pyykkiä ei saa kuivata, sillä niitä ei saa peittää tekstiileillä. Muista myös huolehtia siitä, että vaurioituneet sähkölaitteet korjataan tai poistetaan käytöstä. Valaisimiin ei saa asentaa tehokkaampaa polttimoa kuin käyttöohjeissa on määrätty, ja sähkölaitteet kannattaa pitää puhtaana pölystä (myös jääkaapin takaosa). Turvallisin silitysrauta on sellainen, mikä sammuu itsekseen. Jos tulipalo kuitenkin syttyy, opeta kaikkia perheenjäseniä ensimmäiseksi irrottamaan pistotulpan tai katkaisemaan sähköt koko asennusta, ja sen jälkeen huolehtimaan esisammutuksesta joko jauhesammuttimella, paksulla matolla tai sammutuspeitteellä. 

Varsinkin itärajan läheisyydessä sijaitsevissa talouksissa saattaa olla bensiinivarasto, johon lisätään kanisterillinen bensiiniä jokaisen Venäjänmatkan jälkeen. On kuitenkin hyvä muistaa, että asuintiloissa ja niihin verrattavissa tiloissa saa säilyttää bensiiniä korkeintaan 25 litran edestä. Autotalliin tai autokatokseen saa varastoida 60 litraa bensiiniä. Erillisessä varastotilassa bensiiniä saa säilyttää kerralla sata litraa. Rivi- tai kerrostaloyhtiön yhteisissä kellaritiloissa bensiiniä tai muita palavia nesteitä ei saa säilyttää litran litraa. Koska tuhopolttojen osuus on noin kolmannes kaikista tulipaloista, on kellarit, autotallit, liiterit, jätekatokset ja muut varastotilat hyvä lukita. 

Palovaroittimen pariston vaihtopäivä on 11.2.

Palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa asunnossa vuodesta 2000. Jokaiseen asuinkerrokseen tarvitaan oma palovaroitin, ja niitä on oltava yksi kutakin alkavaa 60 neliötä kohden. Palovaroitin havaitsee savun ja herättää asukkaiden huomion, jotta nämä ehtivät poistua asunnosta ja hälyttää apua. Palovaroitin on testattava säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa. Jos palovaroitin piippaa, kun testausnappia painetaan, se on kunnossa. Palovaroittimen paristot on hyvä vaihtaa kerran vuodessa, vaikkapa 11.2. Kun merkitset paristonvaihtopäivän kalenteriisi, et unohda tätä tärkeää askaretta. Jos palovaroitin alkaa pitää säännöllisesti toistuvaa, pientä piippausääntä, kertoo se pariston vaihtotarpeesta – vaihda paristo välittömästi.

Miten pakata matkalaukut hyvin matkustaessasi?

On edullista matkustaa pelkillä käsimatkatavaroilla

On edullista ja ekologista matkustaa pelkillä käsimatkatavaroilla. Mitä painavampia laukkuja sinulla on, sitä enemmän lentopolttoainetta kuluu. Tämän tietävät tietenkin myös lentoyhtiöt. Halpalentoyhtiöt laskuttavat usein jokaisesta ruumaan laitettavasta laukusta erikseen. Esimerkiksi Espanjaan lennettäessä matkalaukun hinta saattaa olla 25 euroa suunta. Jos et tarjouslippuja ostaessasi huomaa, että lippu oikeuttaa ottamaan mukaan vain 8–10 kiloa painavan käsimatkatavaran, saatat joutua maksamaan matkalaukustasi jopa 50 euroa, sillä matkalaukun lentolipun ostaminen vasta lentokentällä on kallista. 

Vaikka olisit valmis maksamaan tavaroiden kuljetuksesta tai onnistut löytämään yhtiön, mikä antaa sinun ottaa mukaan myös 23 kilon painoisen matkalaukun, kannattaa se pakata hyvin. Mikään ei ole ikävämpää kuin perille saapuessaan huomata, että laukun sisältö on:

a) tuhriintunut auenneen shampoopurkin vuoksi

b) vaurioitunut – siinä meni tuliaisiksi ostettu astiasto!

c) hukkunut matkalla, sillä ylitäyteen ahdettu laukku on auennut ja tavarat ovat levinneet pitkin maailmaa.

Miten saan vaatteet mahtumaan mahdollisimman pieneen tilaan?

Valtaosan matkalaukusta vievät useimmiten vaatteet ja kengät. Kenkien sisään mahtuu toki paljon tavaraa, esimerkiksi vöitä ja rullaksi käärittyjä alusvaatteita, mutta ihan ensimmäiseksi kannattaa miettiä, tarvitseeko oikeasti niin paljon vaatteita mukaan. Kun on karsinut vaatteet vielä kerran, kannattaa suorittaa vielä toinenkin karsimiskierros, ja sen jälkeen kolmas. Yleensä joutuu kuitenkin huomaamaan, että on pakannut mukaansa vaatteita, joita ei lainkaan tarvitse. Varsinkin, jos tietää kuitenkin sortuvansa ostoksiin, ei kannata pakata mukaan juuri lainkaan vaatteita.

Kolmen viikon reppureissulla oikeasti tarvittavat vaatteet mahtuvat mainiosti pelkkään selkäreppuun, uskokaa tai älkää. Matkakohteessa voi pestä pyykkiä ihan samaan tapaan kuin kotimaassakin, joten ei kannata ottaa mukaan kuin vajaan viikon alusvaatteet, muutama t-paita, varahousut, pyyhkeeksi tai kietaisuhameeksi käyvä saronki ja ehkä joitain lämpimämpiä vaatteita, riippuen tietenkin siitä, onko menossa Huippuvuorille vaiko Honoluluun. Pakkaa myös joogavaatteet, jos haluat huolehtia liikkuvuudesta ja henkisestä hyvinvoinnista myös reissun päällä. Joogavaatteet tosin sopivat erinomaisesti matkustusvaatteiksi, sillä ne ovat joustavia ja miellyttäviä päällä. Mikäli haluat ottaa mukaan oman joogamaton, voi olla hyvä sijoittaa varsinaiseen matkajoogamattoon. Matkajoogamaton paksuus on vain noin 1,5 millimetriä, ja se ei kärsi, vaikka sen taittelee laukun pohjalle.

Vaatteet mahtuvat pieneen tilaan, kun laitat ne muoviseen tyhjiöpakkauspussiin. Tyhjiöpakkauspusseja myydään halpahalleissa ja supermarketeissa parin euron kappalehintaan, ja ne kestävät monta käyttökertaa. Kun tyhjiöpussi on täynnä, sulje suuaukko ja paina liika ilma pois. Siihen tilaan, mihin normaalisti mahtuisi vain yksi villapaita, mahtuu nyt ainakin neljä neuletta – kokeile, jos et usko! Jos otat mukaan vain alusvaatteita ja pari t-paitaa, voit kokeilla pakata ne samalla periaatteella kahden litran minigrip-pussiin. Väljästi pakatun laukun vetoketju tuskin aukeaa, joten voit odottaa kaikkien matkatavaroidesi ilmestyvän määränpäähäsi.

Kuinka pakata tavarat niin, etteivät ne mene rikki?

Jos mukaasi tulee esimerkiksi astiasto tai tuliaisviini, tulee se pakata niin, ettei se pääse liikkumaan laukussa, ja että se on kauttaaltaan suojattu sopivilla pehmusteilla. Paras pehmuste on kuplamuovi, mutta jos sellaista ei ole saatavilla, voi kipot ja kupit kietoa vaatteisiin ja pyyhkeisiin. Laukun päälle kannattaa vielä hankkia varoitustarra, mistä käy ilmi, että sen sisältö on särkyvää. Laukkuja ei kohdella lentokentillä mitenkään hellävaraisesti, vaan niitä paiskotaan ja heitellään.

Jotta shampoopullo ei aukeaisi matkalla, voi sen korkin teipata kiinni. Varmuuden vuoksi shampoot, hoitoaineet ja muut nesteet kannattaa pakata muovipussiin, jotta mahdollinen vahinko ei aiheuttaisi ongelmia. Mikäli olet lähdössä reissuun pelkillä käsimatkatavaroilla, et voi ottaa mukaasi normaalia shampoopulloa. Et ehkä edes tarvitse shampoota, jos aiot yöpyä hotelleissa, sillä ne tarjoavat shampoot ja saippuat. Käsimatkatavaroihin voi pakata vain 50-millilitraisia nestettä sisältäviä pulloja, ja pullojen on mahduttava litran minigrip-pussiin.

Käsimatkatavaroissa ei saa myöskään olla linkkuveitsiä, saksia tai esimerkiksi sytkäreitä. Haarukka saa olla, ruokaveitsi ei. Eräällä indonesialaisella lentokentällä oli useita kieltokylttejä, joilla kiellettiin ottamasta matkustamoon morttelia. Myöskään pahanhajuista durianhedelmää ei kannata ottaa mukaan matkustamoon, sillä eräs indonesialainen lentokone joutui taannoin tekemään hätälaskun matkustajien valitettua lemusta. Jotta ei joutuisi vaikeuksiin, kannattaa jättää pakkaamatta kaikki vähänkään kyseenalaiset tavarat.

Tarvitsevatko isot miehet myös isomman matkalaukun?

Matkalaukku

Ulkopuolinen voisi ajatella, että isojen miesten vaatteet vievät niin paljon enemmän tilaa kuin normaalikokoisten tai pienikokoisten miesten vaatteet, että isot miehet tarvitsevat myös normaalia isomman matkalaukun. Loppujen lopuksi 4XL-vaate ei kuitenkaan vie niin paljoa enempää tilaa kuin M- tai L-kokolapulla varustettu vaate. Ison miehen tarvitsee ehkä ostaa vaatteensa nettikaupasta, mutta matkalaukkuostoksilla hän voi mainiosti käydä samassa liikkeessä kuin lyhyemmät ja kevyemmät kaverinsakin. Lue vinkit vaatteiden pakkaamiseen ja matkagarderobin valintaan – vinkit auttavat pakkauspulmissa myös muita kuin isoja miehiä!

Pari käytännön vinkkiä vaatteiden pakkaamiseen

Ensin pari käytännön vinkkiä siihen, miten isot t-paidat, farkut ja hupparit saa mahtumaan matkalaukkuun. Paras kikka on tyhjiöpussi. Tyhjiöpussi litistää hupparit ja farkut yllättävän ohkaisiksi, koska kaikki ilma katoaa vaatteiden välistä. Yhteen matkalaukkuun tarkoitettuun tyhjiöpussiin mahtuu omakohtaisten kokemusteni perusteella M-kokoisen naisen kuukauden vaatteet tai L-kokoiselta mieheltä 7 paitaa, huppari, 7 alusvaatekertaa ja kahdet farkut. Isompia miesten vaatteita tyhjiöpussiin mahtuu hieman vähemmän, joten hän tahtonee ottaa kaksi tyhjiöpussia mukaan. Yksi tyhjiöpussi täynnä vaatteita mahtuu mainiosta matkustamoon mukaan otettavan laukun kokoiseen reppuun tai perässä vedettävään matkalaukkuun. Jos isokokoinen mies haluaa ottaa mukaansa useampia housuja, huppareita ja kauluspaitoja, kannattaa harkita ruumaan menevää matkalaukkua, mihin tyhjiöpusseja saa mahtumaan jopa 5 tai 6.

Toinen käytännön vinkki on vaatteiden rullaaminen ja hukkatilan hyödyntäminen matkalaukussa. Kenkien sisään voi tunkea kalsareita ja sukkia, sillä se tila jäisi muuten hyödyntämättä. Ilman täytteitä kengät voisivat myös litistyä laukussa, joten sukkien kenkiin laitolla saavutetaan paljon hyötyä.

Tarvitset vain puolet siitä, mitä luulet

Yleisin pakkausmoka liittyy siihen, että mukaan otetaan aivan liian paljon tavaraa. Ei ole mitään järkeä raahata perässään 23 kilon matkalaukkua, jos suurin osa mukaan otetuista vaatteista jää pitämättä ja kirjoista lukematta! Ruumaan otettava matkalaukku ei kuulu läheskään kaikkien lentolippujen hintaan, vaan siitä joutuu maksamaan erikseen. Kannattaakin pyrkiä matkustamaan pelkillä käsimatkatavaroilla. Tämä on myös ympäristöteko, joten kaikkien ympäristön tilasta huolestuneiden kannattaa ilman muuta pyrkiä vähentämään mukaan otettavien vaatteiden määrää. Finnair on selvittänyt, että jos jokainen sen matkustaja vähentäisi laukkujensa painoa edes kilolla, säästyisi vuodessa 1,2 miljoonaa kiloa lentopetrolia – määrä on huikea, koska sillä lentäisi kaksikymmentä Helsinki-Tokio-lentoa!

Pyykkikone

Jos on tottunut matkustamaan kymmenen kilon käsimatkatavaroilla ja 23 kilon matkalaukulla, eli ottamaan mukaan aina 33 kiloa tavaraa, voi kuulostaa radikaalilta palata mukaan vain alle kolmannes. Varsikin, jos matkan kesto on yli viikon, voi iskeä paniikki: mitä laittaa päälle, kun kaikki vaatteet ovat jo likaisia? Ratkaisu on kuitenkin simppeli. Pyykkiä pestään ulkomaillakin! Jos on varannut huoneistohotellin, saattaa asunnon varustelutasoon jo kuuluakin pyykkikone. Muussa tapauksessa hotellilla saattaa olla tarjolla itsepalvelupesula tai pyykkäyspalvelu, tai hotellin siivoojat saavat lisäansioita pesemällä asiakkaiden pyykkiä. Jos hotelli ei tarjoa minkäänlaista mahdollisuutta pyykinpesuun, on lähistöllä varmasti jokin pesula. Varsinkin Aasiassa ja Afrikassa on paljon yksityisyrittäjiä, jotka ansaitsevat elantonsa pyykkäämällä ja silittämällä turistien vaatteita. Kannattaa ottaa huomioon alueen yleinen hintataso ja tarvittaessa tingata tai äänestää jaloillaan. Ketjuhotellien luksuspaikat voivat pyytää vaatteen pesemisestä saman verran, kuin uusi vaate maksaisi torilla. Itä-Afrikassa ei kannata maksaa yhden paidan pesettämisestä kolmea, neljää dollaria, vaan etsiä halvempi pesula. Mikään ei toisaalta estä pesemästä vaatteitaan itse! Mukana voi aina kuljettaa pientä sappisaippuanpalaa, minkä avulla saa vaatteista pois ilkeimmätkin tahrat. Varsinkin etelän lämmössä vaatteet kuivuvat nopeasti.

Kun siis olet seuraavan kerran pakkaamassa vaatteitasi, kokoa kaikki haluamasi vaatteet vaikka sängyn päälle. Karsi niistä sitten puolet. Ehkä ensi kerralla olet jo havainnut, että hyvin niukalla vaatevarastolla pärjää, ja olet valmis karsimaan jo kertaalleen karsituista vaatteista vielä puolet. Jäljelle jäänee viidet kalsarit ja sukat, kahdet housut ja muutama paita. Jos et ole lähdössä etelään, pitää mukaan ottaa vielä muutamia lämpimiä vaatteita, mutta ne saa helpoiten lentokoneeseen pukemalla ne päälleen. Jos kohdemaassa ei ole pakkasta, kannattaa toppatakki jättää ottamatta, ja pitää itsensä matkalla lentokentälle lämpimänä kerrospukeutumisen avulla. Laukkuun saa lisää tilaa vaihtamalla kirjat e-kirjoihin ja ostamalla shampoon vasta perillä.

Ison talon ostaminen ja sen muuttaminen majoituskäyttöön

Airbnb

Airbnb on tehnyt yksityiskotien vuokraamisesta helppoa ja kannattavaa. Airbnb on vuonna 2008 perustettu internetsivusto, jolla voi vuokrata ylimääräisiä huoneitaan, asuntoaan tai mökkiään matkailijoiden käyttöön. Airbnb ottaa noin 3 prosenttia vuokrahinnasta, loppu jää asunnon omistajalle. Airbnb-palvelun kustannukset ovat siis useita muita ilmoitussivustoja pienemmät. Moni kiinteistönvälitystoimisto Tampereella myy juuri tällaisia, hyvällä sijainnilla olevia ja hyväkuntoisia taloja, mitkä sopivat lyhytaikaiseen vuokraustoimintaan. Asuntoja voi ostaa niin paljon kuin rahaa suinkin riittää, mutta asuntojen luovutukseen, siivoamiseen ja asiakkaiden kyselyihin vastaamiseen menee paljon aikaa. Siivous- ja muut palvelut voi toki ulkoistaa, mikä helpottaa vuokranantajan työtaakkaa.

Airbnb-toiminnasta on tullut kilpailija perinteiselle maatilamatkailulle ja hotellitoiminnalle myös Suomessa. Noin 9000 suomalaista jo saa tuloja Airbnb-toiminnasta. Suomessa on vaikea löytää hotellimajoitusta alle 80 eurolla, ja maatilamajoituksestakin saa Tampereen seudulla maksaa noin 50 euroa per naama, mutta Airbnb-sivustolta voi löytää keskustahuoneen alle 30 eurolla. Koko huoneiston saa käyttöönsä Tampereella edullisimmillaan noin 60 eurolla. Kansainvälisesti Airbnb-sivustolla on tarjota yli neljä miljoonaa vuokrattavaa kohdetta. Moni kaipaa lähempää kontaktia paikallisiin kuin mitä persoonattomassa ketjuhotellissa voi saada – tämä on toinen syy Airbnb-palvelun voittokulkuun. Myös vuokranantajat ovat usein kiinnostuneita tutustumaan matkailijoihin ja ehkä jopa esittelemään omaa kotiseutuaan. Moni avaa kotinsa ovet myös sosiaalisista syistä, ei vain tienatakseen. Airbnb-alusta mahdollistaa myös elämyspalvelujen myynnin turisteille, esimerkiksi karjalanpiirakoiden nypyttämisen tai hapanleivän valmistamisen opettamisen.

Muita etuja Airbnb-palvelussa ovat muun muassa se, että yöpymisen jälkeen matkailija ja vuokranantaja arvioivat toisensa julkisesti. Tämä motivoi kumpaakin osapuolta hoitamaan oman osuutensa siivosti ja asiallisesti. Vuokra maksetaan sivuston kautta etukäteen, joten toiminnan riskit ovat siltä osin pienempiä kuin tavanomaisissa vuokrasopimuksissa. Lisäksi Airbnb tarjoaa majoittajille omaisuusvahinkovakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen.

Mitä pitää ottaa huomioon, kun muuttaa talonsa majoituskäyttöön?

Vuokra-asunnot

Asuntosijoittajat ovat entistä enemmän kiinnostuneita kalustettujen asuntojen lyhytaikaisesta vuokraamisesta, sillä niissä on parempi tuotto kuin pitkäaikaisissa vuokrasopimuksissa. Mikä tahansa talo sopii lyhytaikaiseen vuokraamiseen ja majoituskäyttöön, mutta on eri asia, löytääkö se asiakkaita. Kohteen sijainti vaikuttaa sen haluttavuuteen, ja majoitustilojen on luonnollisestikin oltava siistit ja toimivat. Tiloja kannattaa tarvittaessa remontoida. Myös syrjäseudulla olevat omakotitalon, kesämökit ja maatilat kiinnostavat matkailua. Suurissa kaupungeissa asuvat – niin koti- kuin ulkomaiset – matkailijat haluavat lomallaan maaseudun rauhaa. Kerrostalokaksioissa asuvat perheet haluavat opettaa lapsilleen marjastusta, kalastusta ja sienestystä. Aina parempi, jos pihapiirissä on kanoja, lehmiä, lampaita ja muita maatilaeläimiä, joita ei kaupunkien keskuspuistoissa tule vastaan. Puhtaan ruoan ja lähimatkailun trendi näkyy maatilamatkailun ja maaseudulla sijaitsevien Airbnb-majoitustilojen kysynnässä. Olipa talosi sitten maaseudulla, taajamassa tai keskustassa, se löytää parhaiten majoittujia kun siitä julkaistaan laadukkaita kuvia ja houkutteleva (ja rehellinen) esittelyteksti.

Kannattaa ottaa huomion, että myös satunnainen ja lyhytaikainen vuokraaminen voi vaikuttaa aikanaan huoneiston tai kiinteistön myyntiin. Oman asunnon, missä asuu vakituisesti, voi kahden vuoden jälkeen myydä verovapaasti. Asunnon vuokraaminen kuitenkin katkaisee tuon kahden vuoden ajanjakson, ja jos asunnon haluaa myydä ilman myyntivoittoveroa (myyntivoittovero on 30–34 %), pitää kahden vuoden ajanjakso aloittaa alusta. Tämä voi tulla monelle yllätyksenä. Yhden huoneen vuokraamisen ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa asunnon myynnin verovapauteen.

Majoitustoiminnasta pitää maksaa verot

Kaikesta vuokraus- ja majoitustoiminnasta saatu tulo on veronalaista. Airbnb-toiminta on veronalaista pääomatuloa, eli voiton osuudesta pitää maksaa vähintään 30 % veroa, vaikka noin joka kolmas suomalainen tienaakin Airbnb-tulonsa pimeästi. Vaikka vuokraisit asuntoa vain parina viikkona vuodesta, joudut maksamaan siitä pääomatuloveroja. Satunnaisen vuokraustoiminnan osalta voi vähentää vain vuokra-aikaan osuneet kulut, eli esimerkiksi viikon vuokra-aika ei oikeuta vähentämään koko kuukauden vastiketta verotuksessa. Mikäli vuokraa vain yhtä huonetta, voi vastikkeesta vähentää vain huoneen pinta-alaan suhteutetut kulut. Vuokratuloista voi vähentää esimerkiksi siivous- ja puhelinkulut.

Kaikkialla Airbnb-toimintaan ei suhtauduta myönteisesti. Syynä on muun muassa se, että Airbnb-toiminta saattaa nostaa alueen vuokratasoa. Esimerkiksi Espanjan Palmassa on kielletty vuokraamasta kerrostaloasuntoja turisteille, sillä vuokrat ovat nousseet viime aikoina 40 %. Berliinissä ei saa enää vuokrata kokonaisia asuntoja, ja Lontoossa sekä Amsterdamissa Airbnb-toiminnalle on asetettu vuosikohtaisia rajoituksia.

Mikä on suosittujen Verpan-valaisimien taustalla?

Verpan valmistaa kuuluisan tanskalaisen suunnittelijan Verner Pantonin valaisimia, joita sillä onkin kerrassaan ainutlaatuinen tuotevalikoima. Verner Panton (1926-1998) oli valaisinsuunnittelun edelläkävijä, rohkea ja futuristinen. Verner Pantonin tavoitteena oli luoda maailmaan väriä, ja vaikka häntä syytettiin välillä hulluudesta ja epärationaalisuudesta, ovat hänen klassikkovalaisimensa edelleen rakastettuja ja arvostettuja ympäri maailman.

Klassisissa valaisimissa yhdistyy erinomainen design, ajattomuus, värikkyys, suorastaan kapinallinen muotoilu ja se jokin, mikä saa ihmiset yhä uudelleen palaamaan Verpanin asiakkaaksi. Verner Pantonilla ja Verpanilla on meille paljon annettavaa, vaikka vuosikymmenet vaihtuvat. Sitä lisäarvoa, mitä nämä kokeelliset ja ennakkoluuloiset valaisimet maailmalle antavat, ei voi mikään korvata. Verpanin valaisimet huomataan, ja ne puhuttavat.

Verner Panton

Verner Panton syntyi tanskalaisessa Gamtoften kylässä vuonna 1926. Panton haaveli taiteilijan urasta, mutta koska hänen isänsä vastusti ajatusta, päätyi hän lopulta opiskelemaan arkkitehdiksi. Verner Panton valmistuikin Kööpenhaminan taideakatemiasta vuonna 1951. Verner Panton suunnitteli valaisimia valaisinvalmistaja Louis Poulsenille, minkä lisäksi hän työskenteli kuuluisan tanskalaisen suunnittelijan Arne Jacobsenin kanssa, ennen kuin hän avasi oman suunnittelutoimistonsa vuonna 1955. Ensimmäinen Verner Pantonin oma tuotantoon mennyt valaisin oli Topan vuonna 1959, mitä seurasi Moon seuraavana vuonna.

Jos Pantonin piti valita muodon ja värin välillä, hän olisi valinnut tärkeämmäksi värin. Hän rakasti värejä, mutta pukeutui aina siniseen. Hänelle sininen edusti tyytyväisyyttä ja tyyneyttä, jopa rakkautta. Verner Panton koki, että hänen työnsä tärkein tehtävä oli rohkaista ihmisiä käyttämään mielikuvitustaan – ja värejä! Verner Pantonin mielestä liian moni ihminen eli harmaan ja beigen ympäröimänä, peläten kuollakseen kirkkaampia värejä. Tätä hän halusi muuttaa tutustuttamalla ihmiskunnan jännittävimpiin, pirteämpiin ja eloisimpiin vaihtoehtoihin värikkäiden, kokeellisten ja suorastaan kapinallisten luomustensa kautta.

Verner Pantonin työt erottuvat

Verner Panton 1996-Erling Mandelmann

Verner Panton on eräs Tanskan värikkäimpiä ja innovatiivisimpia suunnittelijoita. Hänen voimakasväriset, usein muovista valmistetut tuotteensa ovat saaneet useita tunnustuksia epätavallisesta ja uraauurtavasta suunnittelustaan johtuen. Verner Pantonin suunnittelemat valaisimet olivat kuitenkin aikanaan jotain ihan uutta, käsittämätöntä ja ennennäkemätöntä. Muotoja ja värejä pidettiin psykedeelisenä. Muut 1960-luvun tanskalaiset suunnittelijat suosivat luonnonvärejä ja -materiaaleja ja tähtäsivät mahdollisimman yksinkertaiseen muotokieleen, kun taas Verner Panton ilakoi värien ja muotojen parissa sydämensä kyllyydestä. Pahat kielet eivät estäneet Verner Pantonia omistautumasta visioilleen, ja työ tuottikin hedelmää. Verner Pantonin kehittämä muotoilun kieli tunnetaan tänä päivänä ympäri maailman. Upeista, korkealaatuisista ja ainutlaatuisista valaisimista moni on valmis maksamaan kuukausipalkkansa verran.

Verner Pantonin kuuluisimmat valaisimet Verpanilta

Verner Panton on ikoni, samoin lukuisat hänen valaisimensa, joista mahdollisesti kuuluisin on Globe. Verner Panton suunnitteli tämän uskomattoman elegantin valaisimen vuonna 1969. Globe (Maapallo) on kattoon ripustettava valaisin, minkä kaltaista ei heti löydy. Globe-valaisimessa on läpinäkyvä pallo, minkä sisällä on polttimo ja erilaisia yksityiskohtia. Jokainen Globe-valaisin toimitetaan sarjanumerolla ja aitoustodistuksella varustettuna. Valaisin on koottu Verpanin tehtaalla Tanskan Horsenissa, eikä sitä ole ollut kokoamassa ihan kuka tahansa kesähemmu, vaan jompikumpi kahdesta naisesta, joilla on sertifikaatti koota Globe-valaisimia. Maailmassa on vain nämä kaksi naista, joilla on lupa kyseiseen touhuun ruveta. Kuten arvata saattaa, on tällä tyyli-ikonin aseman saavuttaneella valaisimella runsaanlaisesti hintaa. Globea myydään Suomessa noin 1700 eurolla.